ANBI Status

ANBI Status

ANBI Status

De voorwaarden voor een ANBI Status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang en verplicht het zich om een aantal gegevens op internet te publiceren.

GEGEVENS
Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe

Correspondentieadres    : Celciusstraat 18/11 – 3846 BL – Harderwijk
Telefoon                             : 0341 230529
KvK-nr.                              : 77.72.59.99

RSIN-nr.                            : 86.11.11.394

Rekeningnummer           : NL29 RABO 0353865524

BESTUURSLEDEN

Voorzitter                : Petra de Jong
Penningmeester    : Rienk Boeve
Secretaris                 : Mireille Klip
PR & Communicatie : Ralph Koornwinder
Facilitair : Peter Klip

DOELSTELLING EN TAKEN

  • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde dieren, met of zonder eigenaar.
  • Het verlenen van hulp bij dieren in nood.
  • Het ophalen van dode dieren gelegen in de openbare ruimtes.
  • Het, indien mogelijk, identificeren (via een chip) van de gevonden dode honden en katten om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te stellen. Indien er geen is chip verzorgen wij een melding bij AMIVEDI.
  • Als extra service kunnen eigenaren van een gezelschapsdier, die wegens beperkingen zelf niet in staat zijn te rijden, tegen een vergoeding, een beroep op ons doen voor een bezoek aan de dierenarts of de trimsalon.


INKOMSTEN
Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe heeft de volgende inkomsten;

  • Subsidie van de deelnemende gemeenten
  • Betalingen door eigenaren van dieren waarvoor een dienst is verricht door de Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe
  • Donaties / fondsen / legaten / schenkingen / giften / sponsoren

ADMINISTRATIE:
De administratie van Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe wordt uitgevoerd door de secretaris.
De financiële administratie wordt door de penningmeester aangeleverd aan de administrateur. Deze voert de controle uit op inkomsten en uitgaven en stelt de begroting en jaarrekening op in overleg met de bestuursleden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
De stichting is notarieel opgericht op 26 maart 2020, daarom is er op dit moment nog geen jaarverslag voorhanden. Een concept exploitatiebegroting is nu in de maak.