Donaties en ondersteuning

Donaties en ondersteuning

Wij zijn ontzettend blij met elke vorm van ondersteuning, in welke vorm dan ook! Onderstaand leest u over de diverse mogelijkheden om onze Dierenambulance NWV te steunen.

DONATEUR WORDEN

Als donateur van de Dierenambulance NWV vragen wij u jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25,- over te maken. Als u besluit donateur te worden, wilt u ons dan een mail sturen? Dit kan via info@dierenambulance.eu. Wij nemen dan contact met u op om u gegevens in onze administratie te verwerken.

GIFTEN

Ook eenmalige giften zijn uiteraard zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekening NL29RABO0353865524 te name van Dierenambulance Noord West Veluwe onder vermelding van gift.

DONEREN:

Bedrag

PERIODIEKE SCHENKING

Wilt u ons met een periodieke schenking voor langere tijd ondersteunen, dan kan dat ook. Dat is voordelig voor ons, maar ook voor u!

Met een periodieke schenking verbindt u zich voor langere tijd aan de Dierenambulance NWV. Dat is voor ons beiden voordelig. U profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar, waardoor u zelfs extra kunt doneren, zonder dat u meer betaald.

Periodiek schenken is niet ingewikkeld en het is zo geregeld. Zonder notaris of ander gedoe.

HOE WERKT HET?

Donaties aan een goed doel zijn normaal gesproken alleen van de belasting aftrekbaar wanneer dit hoger is dan één procent van uw inkomen. Laat u uw donatie in een jaarlijkse periodieke schenking voor vijf jaar vastleggen, dan zijn alle donaties, groot en klein, aftrekbaar.

SNEL GEREGELD

Periodiek schenken aan de Dierenambulance NWV is makkelijk en snel geregeld via een schenkingsovereenkomst.
Dit kost niks extra’s en een notaris is hiervoor niet nodig. U bepaalt zelf hoeveel u per jaar wilt schenken.

Spreekt u dit aan en wilt u een schenkingsovereenkomst ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@dierenambulance.eu

NALATEN

Speelt de liefde voor dieren en hun welzijn in uw leven een belangrijke rol en hecht u veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Dan kunt u ook, als u er niet meer bent, hier een bijdrage aan blijven leveren door na te laten aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.

Graag willen wij u attenderen op de handige website TestamentTest.

Veel mensen willen graag weten hoe het geregeld is met hun erfenis en wat ze eventueel nog kunnen regelen om het te verbeteren. In de praktijk blijkt dat het erfrecht best lastig kan zijn en bovendien dat het per situatie anders kan zijn.

De TestamentTest is gemaakt om, op basis van een aantal eenvoudige vragen, snel en eenvoudig duidelijkheid te geven over de eigen situatie en mogelijkheden.

Bovendien laat de TestamentTest actief de vele mogelijkheden zien om goede doelen te steunen na overlijden. Ook hier blijkt in de praktijk dat veel mensen best bereid zijn om een goed doel te steunen na hun overlijden, maar dat ze niet goed weten op welke wijze dit allemaal mogelijk is.

Ook wordt het onderwerp ‘goede doelen steunen’ in veel gevallen simpelweg niet besproken als een testament wordt opgemaakt bij de notaris. De TestamentTest wil hierin verandering brengen door uitdrukkelijk aandacht te schenken aan goede doelen in het testament advies.

Nalaten aan de Dierenambulance NWV kan op twee manieren: met een legaat of door de Dierenambulance NWV als erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken dienen te worden geregeld door uw notaris. Heeft u hier verder nog vragen over neem gerust contact met ons wij zullen u dan mondeling de mogelijkheden nog een keer uitleggen.

Onze Dierenambulance is met de ANBI status vrijgesteld van de erfbelasting.
Indien u ons opneemt in uw testament, komt 100% van uw erfenis ten goede aan al ons werk voor zieke, hulpeloze en/of gewonde dieren.

 

__________________________________________________

__________________________________________________