ANBI gegevens

Stichting Dierenambulance Noord West Veluw is door De Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

GEGEVENS

 

Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe

Correspondentieadres : Burgemeester van Meurstraat 24, 3841 JT Harderwijk
Telefoon : 0341 230529
KvK-nr. : 77.72.59.99
RSIN-nr. : 86.11.11.394
Rekeningnummer : NL29 RABO 0353865524

BESTUURSLEDEN

 • Voorzitter : Petra de Jong
 • Penningmeester : Vacant
 • Secretaris : Bernard de Cock
 • PR & Communicatie : John van der Wal
 • Facilitair : Vacant

DOELSTELLING EN TAKEN

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde dieren, met of zonder eigenaar.
 • Het verlenen van hulp bij dieren in nood.
 • Het ophalen van dode dieren gelegen in de openbare ruimtes.
 • Het, indien mogelijk, identificeren (via een chip) van de gevonden dode honden en katten om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te stellen. Indien er geen is chip verzorgen wij een melding bij AMIVEDI.
 • Als extra service kunnen eigenaren van een gezelschapsdier, die wegens beperkingen zelf niet in staat zijn te rijden, tegen een vergoeding, een beroep op ons doen voor een bezoek aan de dierenarts of de trimsalon.

INKOMSTEN

Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe heeft de volgende inkomsten;

 • Subsidie van de deelnemende gemeenten
 • Betalingen door eigenaren van dieren waarvoor een dienst is verricht door de Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe
 • Donaties / fondsen / legaten / schenkingen / giften / sponsoren

FINANCIEEL JAARVERSLAG

De stichting is notarieel opgericht op 26 maart 2020, daarom is er op dit moment nog geen jaarverslag voorhanden. Een concept exploitatiebegroting is nu in de maak.